Tiếp thị liên kết trên Shop Đào Tiên hay còn gọi là “Affiliate marketing”, là hình thức quảng bá các sản phẩm trên Shop Đào Tiên thông qua các kênh truyền thông online của các đối tác quảng bá (là các Affiliater – Người tiếp thị liên kết) đến người mua/ khách hàng. Hay nói cách khác, Affiliater sẽ đóng vai trò trung gian, giới thiệu người mua hàng tiềm năng đến với Shop Đào Tiên. Affiliater sẽ nhận được khoản hoa hồng từ Shop Đào Tiên khi người mua hàng truy cập các kênh truyền thông online của Affiliater rồi đi đến Shop Đào Tiên, sau đó thực hiện mua hàng và hoàn tất thanh toán đơn hàng.

Shop Đào Tiên sẽ không thu của Affiliater bất kỳ chi phí nào từ việc tham gia chương trình Affiliate. Các bước của tiếp thị liên kết trên Shop Đào Tiên như sau:

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản Affiliate trên Shop Đào Tiên
  • Bước 2: Tạo các liên kết Affiliate để sử dụng cho việc chia sẻ nội dung thông tin về Shop Đào Tiên hoặc các sản phẩm trên Shop Đào Tiên
  • Bước 3: Xây dựng nội dung quảng bá và đặt link Affiliate trong các nội dung quảng bá tới mọi người thông qua các bài viết, video, post, quảng cáo…
  • Bước 4: Khách hàng click vào link affiliate trong các nội dung quảng bá và đi vào website Shop Đào Tiên xem sản phẩm và mua hàng
  • Bước 5: Khách hàng mua hàng thành công, nhận hàng và hoàn thành thanh toán. Hoa hồng sẽ được cộng vào tài khoản của Affiliater.
  • Bước 6: Shop Đào Tiên sẽ thực hiện thanh toán hoa hồng 2 lần/ tháng vào các ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng nếu số tiền hoa hồng trong tài khoản của Affiliater > 500K.

Tỉ lệ Hoa hồng cho các Affiliater trên Shop Đào Tiên là: 5% giá trị đơn hàng cho tất cả các sản phẩm, khi có thay đổi mức % hoa hồng Shop Đào Tiên sẽ thông báo trước 06 tháng.

Xem Gian Hàng Theo