CHÍNH SÁCH BẢO MẬT SHOPDAOTIEN.COM

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/06/2020)

I. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Với việc sử dụng website SHOPDAOTIEN.COM và gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, coi như quý khách hàng đã đồng ý thông tin cá nhân của mình sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong chính sách này. Nếu quý khách hàng không đồng ý với chính sách này, hãy dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 4 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến nghị quý khách thường xuyên xem lại chính sách này để có được những cập nhật mới nhất, đảm bảo nắm rõ và thực hiện đúng quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi cam kết cam kết thông tin của khách hàng chỉ được thu thập với các mục đích và sử dụng trong các trường hợp sau đây:

– Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng;

– Để tạo và duy trì tài khoản của khách hàng với chúng tôi.

– Để giải đáp cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của khách hàng;

– Để tổng hợp, phân tích xu hướng tiêu dùng để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về khách hàng, từ đó phát triển sản phẩm hay xây dựng những dịch vụ mới phù hợp hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn.

– Để phục vụ cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

– Tùy theo quy định và yêu cầu của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trong trường hợp chúng tôi sáp nhập/chuyển giao kinh doanh, hoặc hợp nhất toàn bộ/một phần cho một bên thứ ba khác, thì bên thứ ba đó sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân khách hàng.

2. Phạm vi thu thập thông tin:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

– Khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi: Đó thường là các thông tin cá nhân chủ yếu phục vụ cho việc thiết lập tài khoản và thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website SHOPDAOTIEN.COM, bao gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh,…

– Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và một số công nghệ khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website SHOPDAOTIEN.COM.

– Ngoài ra, chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin và bảo đảm an toàn dữ liệu:

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ luôn được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

– Chúng tôi cam kết lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

4. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân:

– Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

II. BẢO MẬT THANH TOÁN

– Chúng tôi cam kết chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của SHOPDAOTIEN.COM áp dụng với khách hàng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Hệ thống thanh toán trên website SHOPDAOTIEN.COM được cung cấp bởi các Đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp chính thức tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các Ngân hàng nội địa và quốc tế. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của SHOPDAOTIEN.COM đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cổng thanh toán.

– Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối tác cổng thanh toán.

Xem Gian Hàng Theo